Uluslarası Diplomalar: IB

Massasuches Institue of Technology

Diplomalarda bu sefer IB (Uluslararası Bakalorya) var.

IB DİPLOMASI NEDİR?

IB Diploma Programı (DP), 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

Öğrenciler bu diplomayı almak için 6 ayrı ders almak zorunda.

Grup 1) Anadil ve Edebiyat

Grup 2) Yabancı dil dersleri

Grup 3) Tarih, ekonomi,psikoloji,coğrafya v.b

Grup 4) Kimya, fizik, biyoloji

Grup 5) Matematik

Grup 6) Görsel sanatlar,dans, sinema v.b

IB DİPLOMASININ FAYDALARI

IB programı günümüzde dünyanın pek çok ülkesi tarafından kabul görmekte ve binlerce okulda uygulanmaktadır. Türkiye’de Koç, Galatasaray, Bilkent v.b pekçe üniversite IB diplomasına %100’e varan burslar vermektedir.

IB DİPLOMASI NOTLARI

IB diploması notları 0 ile 42 arasında değişmektedir. Diplomayı alabilmek için minimum 24 puan almak gerekmektedir.

36-40 puanın üstüne çıkan öğrenciler dünyadaki ve Türkiye’deki pek çok okuldan sınavsız tam burs alabilmektedirler.

6 DERS DIŞINDAKİ ZORUNLULUKLAR

  • BİTİRME TEZİ (EXTENDED ESSAY/EE)

IB Diploma Programı´nın önemli bir parçası olan Bitirme Tezi, öğrencinin seçtiği altı dersten birine ait bir konunun; program dahilinde ilgi duyduğu bir konu üzerinde yoğunlaşarak ve okuldan bir danışman öğretmen gözetiminde hazırladığı en az 4000 sözcükten oluşan bir kompozisyondur. Bu rakam, dipnotları ve kaynakçayı içermemektedir.

  • BİLGİ KURAMI (THEORY OF KNOWLEDGE/TOK)

Bilgi Kuramı dersinde bilginin çeşitli biçimlerinin kökeni ve geçerliği incelenir. Öğrenci bu derste bilginin keşfi ve yaratılışına ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenir. Bu ders, IB Diploma Programı´na özgü bir derstir ve iki yıllık müfredat programına yayılacak şekilde en az 100 saat çalışılmalıdır.

  • YARATICILIK, ETKİNLİK, HİZMET (CREATIVITY, ACTION, SERVICE/CAS)

IB felsefesinin temelinde, “bireyin bir bütün olarak eğitimi” görüşü var olduğu için, her diploma adayı öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde 150 saatini bu çalışmaya ayırmak zorundadır. TOK, CAS ve EE alanlarında gerekli çalışmanın yapılmaması durumunda, öğrenci diploma almaya hak kazanamaz.

TÜRKİYE’DE HANGİ LİSELER İB VERİYOR?

Türkiye’de birçok özel lise IB Diploması vermektedir. Şu anda 39 tane özel lise IB eğitimi vermektedir. Bunların arasında KOÇ Lisesi, TED Kolejleri, Doğa Kolejleri, Ahmet Ulusoy Lisesi, Özel Bilkent Lisesi, Özel Eyüpoğlu Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Enka Okulları, Özel Yüce Okulları, Üsküdar Amerikan Koleji, Özel Arı Okulları bulunmaktadır. (Veri egitimal.com’dan alınmıştır.)

3 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir